Ingelise Christensen
Skive-Viborg HF & VUC
4035 9541
ingelisec@svhfvuc.dk

Henrik Hassinggaard
Randers HF & VUC
2542 7464
HH@randershgvuc.dk

Inger Goul Andersen
Aarhus HF & VUC
2022 3812
ia@aarhushfogvuc.dk

Vivi Madsen
Th. Langs HF & VUC
4050  0369
vm@thlangshf-vuc.dk

Konsulentteam Østjylland

Vi lytter * Motiverer * Skaber sammenhæng og udvikling 

Vi arbejder med kompetenceudvikling af både ledige og beskæftigede. Det er vores erfaring, at mange virksomheder og arbejdspladser, der ønsker kompetenceløft af medarbejderne samt de enheder, der vejleder ledige mod job og uddannelse, efterspørger ydelser ud over selve kursusaktiviteterne.

Der efterspørges særligt i forhold til:

-     hvordan man får alle med i forhold til kompetenceudvikling?

-     hvordan man appellerer til ansvar for egen kompetenceudvikling?

-     motivation hos ledige og beskæftigede for deltagelse i kompetenceløft

-     at det, der læres via kompetenceløft, giver mening, fastholdes, anvendes og udvikles videre


I projekt Update2upgrade har vi fokus på, at kompetenceløft kan være med til at skabe værdi for den enkelte og for virksomheder og arbejdspladser. Konsulentteamet bag projektet har fokus på at inspirere og motivere ledige og beskæftigede til at deltage i efteruddannelse, at hjælpe med at fastholde dem og sikre, at det faglige løft giver mening og fortsat udvikles.

 

Update2upgrade giver et boost til efteruddannelsesindsatsen, tilbyder ekstra ydelser, der skubber til nysgerrighed, engagement, læring og motivation til mere. Det kan lade sig gøre at få kortlagt tilstedeværende kompetencer og få beskrevet og faciliteret en proces for given efteruddannelsesindsats.

 

Konsulentteamet tilbyder ekstra ydelser:


·      besøg med personlig formidling af information om efteruddannelse - fokus på behov og efterspørgsel

·      beskrivelse og facilitering af proces til efteruddannelsesindsats

·      uddannelsesplanlægning og information for medarbejdere

·      uddannelse af motivatører - interne ambassadører for efteruddannelse

·      evaluering og gennemførelse af motiverende samtaler efter alle kursusaktiviteter

”Indsats for både ledige og beskæftigede” 

”Motivation er forudsætning for vellykket kompetenceløft”


Vi arbejder med tre ekstra ydelser til kompetenceudvikling:

Klik  for at læse mere

Klik for at læse mere

Klik for at læse mere

FVU dansk hos Elfac

Osso, Phuong og Krisnan har fået lettere ved at kommunikere med deres kolleager i det daglige efter, de har fået et dansksprogligt og danskfagligt boost via VUC's Update2upgrade program.

FVU digital hos Egil Rasmussen

Snedker- og tømrervirksomheden Egil Rasmussen har været glade for det IT-undervisningsforløb, som deres medarbejdere har været igennem. For flere af medarbejderne giver det mere effektivitet og mindre spildtid foran skærmen i hverdagen.

OBU på Raunstrup Byggeri 

Et efteruddannelsesforløb for ordblinde kaldet OBU har givet Tommy Rytter og Henrik Duelund større selvtillid i deres arbejde hos Raunstrup Byggeri. 

FVU hos DAFA

Hos DAFA har de i samarbejde med VUC haft alle medarbejdere igennem et efteruddannelseskursus som et led i en større plan om at fremtidssikre virksomheden. 

FVU AUH Forsyning & Service

Undervisningen i dansk gør, at de tosprogede medarbejdere skal spørge mindre om hjælp og bedre kan forstå patienterne i deres daglige arbejde som serviceassistenter på AUH. 

FVU hos ExamVision

"Det giver mulighed for at snakke med nogle, som du ellers ikke kunne kommunikere med".
Hos ExamVision har FVU danskkurset betydet, at medarbejderne har fået en sproglig sammenhængskraft, der knytter dem både fagligt og socialt. 

OBU Raunstrup

Kort version

FVU dansk Jobcenter Viborg

Jobcenter Viborg har stor succes med at sende ledige på FVU danskforløb.

OBU for dagplejere i Silkeborg

Projektperiode og kontaktperson 

Projektperiode: maj 2021 - maj 2023 

Projektleder: Inger Goul Andersen

Mail: ia@aarhushfogvuc.dk

Telefon: 2022 3812

Update 2 Upgrade er finansieret af: 

Update 2 Upgrade tilbydes af: