Den motiverende samtale


Når efteruddannelse er i gang, er det helt centralt at øge motivationen for kompetenceudvikling hos deltagerne.

Som afslutning på en FVU eller OBU kursusaktivitet tilbydes der en motiverende samtale med deltagerne, så der skabes rum for refleksion over det kursus, man har fulgt:

· Hvad har man fået ud af kurset?

· Hvordan kan det omsættes til praksis - job/ privat?

· Hvordan har ens egen indsats været?

· Hvad er der ellers brug for fremadrettet?

Den motiverende samtale har til formål at øge indsigt i behov og personlig interesse for mere relevant kompetenceudvikling.

"På min arbejdsplads taler alle engelsk. Jeg kunne ikke noget før kurset, nu kan jeg forstå lidt.”


Jeg føler mig mere sikker og tror på mig selv, når jeg snakker og skriver. Kollegerne forstår mig nu.”


”Kan bruge f.eks. Excel på mit arbejde, forstår det, der dukker op på skærmen, som jeg skal bruge i mit arbejde”


”Kurset har givet mig blod på tanden til at gå videre. Næste gang vil jeg forsøge mig med IT”