Projektpartnere

Organisationsdiagram

organisering

De lokale styregrupper rummer deltagere fra arbejdsmarkedets parter. Eksempelvis jobcenter, A-kasser, private virksomheder, offentlige arbejdspladser og erhvervsskoler.

Styregrupperne har en vigtig rolle i at give input og inspiration ind til VUC´ernes arbejde under projektet. Det er med til at sikre, at indsats for at bedre motivation for efteruddannelse i forskellige målgrupper tænkes ind.

Desuden medvirker de lokale styregrupper til, at de konkrete efteruddannelsestilbud udvikler sig til behovet og sikrer relevans og aktualitet for både ledige og beskæftigede.