Evaluering


Alle konkrete efteruddannelsesaktiviteter under projekt Update2upgrade kvalitetssikres gennem en ensartet og koordineret evaluering.

Alle forløb afsluttes med digitalt evalueringsskema, der kan besvares på både pc, mobil eller ipad. Skemaet tilgås via shortlink sidste undervisningsgang.

Svarene samles og i grafisk form foreligger tilfredsheden med aktiviteterne. De kan anvendes til at vurdere efteruddannelsesindsatsen.

Eks. 1

Eks. 2